Zadnjih 5 popravljenih predpisov

DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU PLAČILA UR ZA SINDIKALNO DELO (13.02.2017)
ZAKON O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZVSI) (26.11.2015)
PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE (14.07.2014)
PRAVILNIK O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE (12.05.2014)
USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (URS) (10.06.2013)

Dobrodošli

Na tej spletni strani objavljamo neuradna prečiščena besedila predpisov, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega SVIZ na jamči odškodninsko ali kako drugače. Svojim članom SVIZ nudi brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja. Več informacij najdete na tej povezavi:
http://www.sviz.si/Pravice_in_ugodnosti_Pravna/index.phpPravna služba,
telefon: 01/24 40 910, 01/24 40 912, 01/24 40 914
e-pošta: pravna.pisarna@sviz.si
GO SVIZ Slovenije, Oražnova 3, p.p. 196, 1102 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920
e-mail: info@sviz.si; pravna služba - 01/24 40 910, 01/24 40 912 in 01/24 40 914, e-mail: pravna.pisarna@sviz.si;
finance in organizacija - 01/24 40 906; mednarodna dejavnost, informiranje - 01/24 40 908